...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.7
 • ورژن 3.3.8
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم22 MB
 • نوع برنامه Apps, Food & Drink
 • آخرین بروزرسانیAug 11, 2020
 • منتشرکننده Webedia Brasil
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.3
 • ورژن 6.28.20201013-20260
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم92 MB
 • نوع برنامه Apps, Food & Drink
 • آخرین بروزرسانیOct 13, 2020
 • منتشرکننده Rappi, Inc - Delivery
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.7
 • ورژن 7.8.0
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم25 MB
 • نوع برنامه Apps, Food & Drink
 • آخرین بروزرسانیSep 25, 2020
 • منتشرکننده Domino's Pizza LLC
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.1
 • ورژن 4.20.7.2
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم40 MB
 • نوع برنامه Apps, Food & Drink
 • آخرین بروزرسانیOct 09, 2020
 • منتشرکننده PedidoYa S.A.
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 3.8
 • ورژن 2.7.0
 • تعداد نصب50,000,000+
 • حجم34 MB
 • نوع برنامه Apps, Food & Drink
 • آخرین بروزرسانیJul 08, 2020
 • منتشرکننده McDonald's Apps
 • منبعگوگل پلی