...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.4
 • ورژن 7.47.2
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم27 MB
 • نوع برنامه Apps, Maps & Navigation
 • آخرین بروزرسانیOct 08, 2020
 • منتشرکننده Easy Taxi
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.5
 • ورژن 9.70.19
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم40 MB
 • نوع برنامه Apps, Maps & Navigation
 • آخرین بروزرسانیSep 22, 2020
 • منتشرکننده Gett - Worldwide Corporate Ground Travel App
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.3
 • ورژن 5.13
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم37 MB
 • نوع برنامه Apps, Maps & Navigation
 • آخرین بروزرسانیOct 07, 2020
 • منتشرکننده TeamDoppelGanger
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.2
 • ورژن 9.3
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم9 MB
 • نوع برنامه Apps, Maps & Navigation
 • آخرین بروزرسانیJan 19, 2019
 • منتشرکننده AppStar Studios
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.1
 • ورژن 6.53.3.1602072330
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم69 MB
 • نوع برنامه Apps, Maps & Navigation
 • آخرین بروزرسانیOct 07, 2020
 • منتشرکننده Lyft, Inc.
 • منبعگوگل پلی