...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.6
 • ورژن V5.8.118
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم11 MB
 • نوع برنامه Apps, News & Magazines
 • آخرین بروزرسانیDec 21, 2020
 • منتشرکننده Transbyte
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.1
 • ورژن 7.1
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم30 MB
 • نوع برنامه Apps, News & Magazines
 • آخرین بروزرسانیNov 16, 2020
 • منتشرکننده Interlink Multi Media - Jang Media Group
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.3
 • ورژن 5.1.0
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم13 MB
 • نوع برنامه Apps, News & Magazines
 • آخرین بروزرسانیNov 26, 2020
 • منتشرکننده France Médias Monde
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.2
 • ورژن 5.35.0.2590157.2455dfba2
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم33 MB
 • نوع برنامه Apps, News & Magazines
 • آخرین بروزرسانیDec 03, 2020
 • منتشرکننده Bloomberg LP CM
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 3.8
 • ورژن 9.26
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم38 MB
 • نوع برنامه Apps, News & Magazines
 • آخرین بروزرسانیDec 15, 2020
 • منتشرکننده The New York Times Company
 • منبعگوگل پلی