...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.4
 • ورژن 20.0701.00
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم36 MB
 • نوع برنامه Games, Puzzle
 • آخرین بروزرسانیJun 30, 2020
 • منتشرکننده XLsoft
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.3
 • ورژن 1.3.8
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم13 MB
 • نوع برنامه Games, Puzzle
 • آخرین بروزرسانیFeb 04, 2020
 • منتشرکننده Free Classic Puzzle Game
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.3
 • ورژن 1.7.8
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم31 MB
 • نوع برنامه Games, Puzzle
 • آخرین بروزرسانیJun 09, 2020
 • منتشرکننده Newque Tech Limited
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.4
 • ورژن 2.3
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم39 MB
 • نوع برنامه Games, Puzzle
 • آخرین بروزرسانیJul 19, 2020
 • منتشرکننده App Holdings
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.2
 • ورژن 2.3
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم9 MB
 • نوع برنامه Games, Puzzle
 • آخرین بروزرسانیDec 02, 2019
 • منتشرکننده KitStudio
 • منبعگوگل پلی