...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.0
 • ورژن 1.210.057
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم11 MB
 • نوع برنامه Games, Word
 • آخرین بروزرسانیMar 15, 2020
 • منتشرکننده Chachiware
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.3
 • ورژن 4.3.6
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم9 MB
 • نوع برنامه Games, Word
 • آخرین بروزرسانیAug 03, 2020
 • منتشرکننده AsgardSoft
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.8
 • ورژن 1.6.4
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم58 MB
 • نوع برنامه Games, Word
 • آخرین بروزرسانیMay 14, 2020
 • منتشرکننده Wordfun Games
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.5
 • ورژن 1.5.4
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم61 MB
 • نوع برنامه Games, Word
 • آخرین بروزرسانیApr 18, 2020
 • منتشرکننده Worzzle Team
 • منبعگوگل پلی

...

 • امتیاز در گوگل پلی 4.4
 • ورژن 2.8.2
 • تعداد نصب10,000,000+
 • حجم16 MB
 • نوع برنامه Games, Word
 • آخرین بروزرسانیOct 23, 2019
 • منتشرکننده FatChicken Studios
 • منبعگوگل پلی